Gå til innholdet
Meny

Om taxiskolen

Taxiskolen AS ble stiftet 26. november 1996, og eies 100% av Norges Taxiforbund. 

Målet er at bedre opplæring skal gi utøverne innen taxinæringen en bedre forutsetning for å yte taxikunder den service som forventes av en sjåfør, og en kvalitativt bedre jobbsituasjon som arbeidstager, arbeidsgiver, kollega eller tillitsvalgt.

Taxiskole skal utvikle og gjennomføre opplæringstiltak innen taxinæringen i hele landet for å møte drosjenæringens fremtidige kompetansebehov. Norges Taxiforbund har utarbeidet et forslag til ny opplæringsstruktur i taxinæringen. Dette forslaget er todelt der del en er rettet mot opplæring av nye sjåfører, mens del to er et løyvekurs for taxieiere. Dette skal lede frem til et «Fagbrev for taxieiere».

Del 2 er kvalifikasjonskrav i Yrkestransportloven med forskrifter. Bestått eksamen fra NKI Taxiløyvekurs er en av de godkjente kurs for søkere til taxiløyve etter 01.01.03. Taxiskolen har et nært samarbeider med NKI. Taxiløyvekurset kan tas som ren fjernundervisning eller som kombinertundervisning.

Taxiskolen har i sine kurs, sørget for at de er tilpasset bransjen og gjennom det sørger for at de alltid vil være aktuelle for taxibransjen.

Videre har Taxiskolen utarbeidet systemer for å sikre at nye sjåfører kan få en god grunutdannelse på kjennskap i sitt distrikt. Samt god språkforståelse. Taxiskolen er uvhengig av alle aktører (sentraler) og kan derfor stå som garantist for en lik behandling av alle nye drosjesjåførkandidater.

Styret i Taxiskolen AS

Styreleder: Øystein Trevland
Styremedlem: Svein Svimbil
Styremedlem: Simen Sterud
Daglig leder: Øystein Trevland

Åpningstider

Oslo

Mandag Stengt
Tirsdag Kl 9 - 15.00
Onsdag Kl 9 - 15.00
Torsdag Kl 9 - 15.00
Fredag Stengt

Vi holder stengt mellom 11 og 11.45.

Fra 1. september vil vi holde åpent til 15.30.

Besøksadresse:
Jerikoveien 26, 4. etasje


Stavanger

Mandag kl. 10 - 17.00
Tirsdag kl. 10 - 16.00
Onsdag kl. 10 - 16.00
Torsdag kl. 10 - 14.00
Fredag stengt

Stengt hele juli

Besøksadresse:
Støperigt. 30 Stavanger

Resultattelefon for kartprøver:
51 54 00 20

Taxiskolen AS

Jerikoveien 26, 1067 Oslo - Tlf: 23 21 04 40
e-post: post@taxiskolen.no - Org.nr: 977 470 897

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS